یخچال و فریزر آزمایشگاهی

یخچال آزمایشگاهی

تماس بگیرید

ژرمیناتور

ژرمیناتور

تماس بگیرید

یخچال و فریزر آزمایشگاهی

فریزر آزمایشگاهی

تماس بگیرید

اتوکلاو آزمایشگاهی

اتوکلاو آزمایشگاهی

تماس بگیرید

دستگاه ضدعفونی و استریل

استریلایزر گلس بید

تماس بگیرید