سرنگ - مرکز تجهیزات پزشکی ایران

سرنگ وسیله ای پزشکی که برای تزریق مایعات در بدن و یا خارج کردن مایعات از آن استفاده می شود.

این وسیله شامل یک سوزن متصل به یک استوانه توخالی است که با یک پیستون کشویی نصب شده است.

حرکت رو به پایین پیستون مایع را تزریق می کند.

حرکت به سمت بالا مایع را خارج می کند. سرنگهای پزشکی زمانی از فلز یا شیشه ساخته می شدند و قبل از استفاده مجدد به تمیزکاری و استریل نیاز داشتند.

اکنون بیشتر سرنگهای مورد استفاده در پزشکی پلاستیکی و یکبار مصرف هستند.

انواع سرنگ

 • سرنگ ساده
 • توبرکولین
 • لوئرلاک
 • گاواژ
 • انسولین
 • دو سر سوزن
 • هیپودرمیک

 

در هنگام تزریق باید به گیج سرسوزن دقت کرد:

 • گیج 26 تا 28 برای تزریق داخل پوست بیرونی،
 • گیج 19 تا 27 برای تزریق زیرپوستی
 • گیج 26 تا 30 برای تزریق عضلانی
 • گیج 26 و 27 برای هر سه نوع تزریق