سایر تجهیزات آزمایشگاهی - مرکز تجهیزات پزشکی ایران

سایر تجهیزات آزمایشگاهی

سینی رنگ آمیزی

تماس بگیرید

سایر تجهیزات آزمایشگاهی

لوپ سوز (استریلایز)

3,200,000 تومان

سایر تجهیزات آزمایشگاهی

هات پلیت مگنت دیجیتال

تماس بگیرید

دستگاه ها

الکل سنج

تماس بگیرید