زخم بستر - مرکز تجهیزات پزشکی ایران
حراج!

زخم بستر

چسب کامفیل

95,000 تومان 90,000 تومان
حراج!

زخم بستر

ژل کامفیل

175,000 تومان 170,000 تومان
حراج!

زخم بستر

کرم کامفیل

165,000 تومان 160,000 تومان