ست سرم،آنژوکت،سه راهی - مرکز تجهیزات پزشکی ایران

سایر کالاهای پزشکی مصرفی

آنژیوکت

2,500 تومان3,100 تومان

سایر کالاهای پزشکی مصرفی

سرسوزن گیج ۲۵

450 تومان

سایر کالاهای پزشکی مصرفی

سرسوزن گیج ۲۷

450 تومان

سایر کالاهای پزشکی مصرفی

کپ سرنگ لوئرلاک سوپا

800 تومان

سایر کالاهای پزشکی مصرفی

سرسوزن گیج ۳۰

495 تومان

سایر کالاهای پزشکی مصرفی

سرسوزن گیج ۱۸

480 تومان

سایر کالاهای پزشکی مصرفی

درپوش سرنگ سوپا

800 تومان

سایر کالاهای پزشکی مصرفی

سرنگ ۱۰ لوئرلاک

1,800 تومان

سایر کالاهای پزشکی مصرفی

سرنگ ۲۰ میل

تماس بگیرید

سایر کالاهای پزشکی مصرفی

سه راه آنژوکت سوپا

تماس بگیرید

سایر کالاهای پزشکی مصرفی

ست سرم

تماس بگیرید