سیفتی باکس - تجهیزات پزشکی مصرفی- مرکز تجهیزات پزشکی ایران

سیفتی باکس چیست

سیفتی باکس یا سطل زباله های بیمارستانی نه تنها منجر به تخریب کمتر محیط زیست می شوند بلکه از آسیب های احتمالی به بیماران و پرسنل بیمارستان نیز جلوگیری کنند.

در گذشته یکی از مشکلاتی که پسماندهای بیمارستانی ایجاد می کرد آلودگی محیط زیست بود. با کمی تفکر می توان فهمید که سرنگ ها، باندها و پسماندهای خونی چقدر آلوده هستند. این زباله های آلوده در صورتی که در طبیعت رها شوند به محیط زیست و جانوران آسیب های جبران ناپذیری وارد خواهند کرد. در صورت جدی شدن این آسیب ها ممکن است حتی باعث انقراض گونه های گیاهی و جانوری شوند و یا باعث شیوع انواع خاصی از بیماری های واگیردار در جوامع انسانی بشوند.

با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی انسان به میزان خطر زباله های بیمارستانی پی برد. با بهبود فنآوری بازیافت ظروف پلاستیکی و کاغذی به نام سیفتی باکس Safety Box یا جعبه مطمئنه جهت جمع آوری زباله هایی همچون سرنگ و پسماندهای دیگر اختراع شد.