ارتوپدی و توانبخشی

بالشتک دوکاره

730,000 تومان

ارتوپدی و توانبخشی

ابداکشن بریس شانه

600,000 تومان

ارتوپدی و توانبخشی

کمربند پددار

530,000 تومان

ارتوپدی و توانبخشی

چشم بند تنبلی چشم

500,000 تومان

ارتوپدی و توانبخشی

قوزبند کشی

450,000 تومان

ارتوپدی و توانبخشی

کتف بند و قوزبند

450,000 تومان

ارتوپدی و توانبخشی

ماسک

400,000 تومان

ارتوپدی و توانبخشی

زانوبند مفصل دار کشی

200,000 تومان400,000 تومان

ارتوپدی و توانبخشی

کمربند کار

390,000 تومان

ارتوپدی و توانبخشی

کفی طبی سیلیکونی

370,000 تومان

ارتوپدی و توانبخشی

بالشتک راحتی

350,000 تومان

ارتوپدی و توانبخشی

گردنبند طبی سخت

320,000 تومان