سوزنگیر بوزمن با فک تنگستن کارباید(BOZEMANN)

سوزنگیر بوزمن با فک تنگستن کارباید(BOZEMANN)، سایز 20 و 24 و 26 سانتیمتر

تماس بگیرید

سوزنگیر بوزمن با فک تنگستن کارباید(BOZEMANN)، سایز ۲۰ و ۲۴ و ۲۶ سانتیمتر