سوزنگیر تونیس با فک تنگستن کارباید(TOENNIS)

سوزنگیر تونیس با فک تنگستن کارباید(TOENNIS)، سایز 18/5 و 20/5 و 23 سانتیمتر

تماس بگیرید

سوزنگیر تونیس با فک تنگستن کارباید(TOENNIS)، سایز ۱۸/۵ و ۲۰/۵ و ۲۳ سانتیمتر