سوزنگیر فینوچیتو با فک تنگستن کارباید، کج(FINOCHIETTO)

سوزنگیر فینوچیتو با فک تنگستن کارباید، کج(FINOCHIETTO)، سایز 20/5 و 26/5 سانتیمتر

تماس بگیرید

سوزنگیر فینوچیتو با فک تنگستن کارباید، کج(FINOCHIETTO)، سایز ۲۰/۵ و ۲۶/۵ سانتیمتر