سوزنگیر میکرو با فک تنگستن کارباید

سوزنگیر میکرو با فک تنگستن کارباید ، سایز 15 و 18 و 21 و 23 سانتیمتر

تماس بگیرید

سوزنگیر میکرو با فک تنگستن کارباید ، سایز ۱۵ و ۱۸ و ۲۱ و ۲۳ سانتیمتر