سوزنگیر نیورت با فک تنگستن کارباید و رینگ آفست(NEIVERT)

سوزنگیر نیورت با فک تنگستن کارباید و رینگ آفست(NEIVERT)، سایز 12/5 سانتیمتر

تماس بگیرید

سوزنگیر نیورت با فک تنگستن کارباید و رینگ آفست(NEIVERT)، سایز ۱۲/۵ سانتیمتر