سوزنگیر کارول با فک تنگستن کارباید(CARROLL)

سوزنگیر کارول با فک تنگستن کارباید(CARROLL)، سایز 16 سانتیمتر

تماس بگیرید

سوزنگیر کارول با فک تنگستن کارباید(CARROLL)، سایز ۱۶ سانتیمتر