سوزنگیر کانورس با رینگ بزرگ و فک تنگستن کارباید(CONVERSE)

سوزنگیر کانورس با رینگ بزرگ(CONVERSE)، سایز 10/5 سانتیمتر

تماس بگیرید

سوزنگیر کانورس با رینگ بزرگ(CONVERSE)، سایز ۱۰/۵ سانتیمتر