قیچی بانداژ لیستر با لبه تنگستن کارباید(LISTER)

قیچی بانداژ لیستر با لبه تنگستن کارباید(LISTER)، سایز 18 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی بانداژ لیستر با لبه تنگستن کارباید(LISTER)، سایز ۱۸ سانتیمتر