قیچی بانداژ لیستر

قیچی بانداژ لیستر(LISTER)، سایز 11/5 سانتیمتر، 14/5 سانتیمتر، 18 سانتیمتر، 20 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی بانداژ لیستر(LISTER)، سایز ۱۱/۵ سانتیمتر، ۱۴/۵ سانتیمتر، ۱۸ سانتیمتر، ۲۰ سانتیمتر