قیچی جراحی بینی نایت یک تیغه دندانه دار(KNIGHT)

قیچی جراحی بینی نایت یک تیغه دندانه دار(KNIGHT)، سایز 17/5 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی جراحی بینی نایت یک تیغه دندانه دار(KNIGHT)، سایز ۱۷/۵ سانتیمتر