قیچی دیور (DEAVER) نوک تیز

قیچی دیور (DEAVER)، سایز 14 سانتیمتر، نوک تیز

تماس بگیرید

قیچی دیور (DEAVER)، سایز ۱۴ سانتیمتر، نوک تیز