قیچی دیور (DEAVER) نوک یکسر تیز

قیچی دیور (DEAVER)، سایز 14 سانتیمتر،نوک یکسر تیز

تماس بگیرید

قیچی دیور (DEAVER)، سایز ۱۴ سانتیمتر،نوک یکسر تیز