قیچی وسکولار فاوالورو(FAVALORO)

قیچی وسکولار فاوالورو(FAVALORO)، سایز 14 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی وسکولار فاوالورو(FAVALORO)، سایز ۱۴ سانتیمتر