پنس بیوپسی سرویکس هارتمن(HARTMANN)

بیوپسی سرویکس هارتمن(HARTMANN)، سایز 175 و 210 و 250میلیمتر

تماس بگیرید

بیوپسی سرویکس هارتمن(HARTMANN)، سایز ۱۷۵ و ۲۱۰ و ۲۵۰میلیمتر