چاقو برش و قطع

چاقو برش و قطع، سایز لبه برش 65،105 میلیمتر

تماس بگیرید

چاقو برش و قطع، سایز لبه برش ۶۵،۱۰۵ میلیمتر