کفی طبی لترال وج با قوس طولی

تماس بگیرید

موارد استفاده
افرادی که زانوی آنها بصورت پرانتزی میباشد

مبتلایان به درد و التهاب در قسمت داخلی زانو

افرادی که وزن آنها هنگام راه رفتن بیشتر روی لبه بیرونی کف پا قرار میگیرد و قسمت بیرونی پاشنه کفش آنها دچار سائیدگی میشود.

مبتلایان به پیچ خوردگی مکرر مچ روی لبه بیرونی کف پا

انحراف مچ پا به خارج که معمولا با قوس بیش از حد کف پا و Heel valusهمراه است .

نکات مهم
با تشخیص و تجویز پزشک استفاده شود

وج خارجی این کفی با زاویه ۸ درجه طراحی شده و دارای قوس طولی و عرضی میباشد.

کفی طبی را بگونه ای داخل کفش قرار دهید که کف پا با سطح پارچه جیر مصنوعی در تماس باشد.

این وسیله صرفا جهت جلو گیری از پیشرفت زانوی پرانتزی و از بین بردن عوارض ناشی از آن بکار گرفته می شود.

سایز بندی
از شماره ۲۸ تا ۴۷