ابزار جراحی

آینه حنجره

تماس بگیرید

ابزار جراحی

آینه حنجره

تماس بگیرید

ابزار جراحی

دسته آینه

تماس بگیرید

ابزار جراحی

آبسلانگ

تماس بگیرید

ابزار جراحی

دیاپازون

تماس بگیرید

ابزار جراحی تشخیصی ابزارهایی هستند که جهت تشخیص بیماری، به پزشک کمک می کنند. از جمله این ابزارها می توان به لارنگسکوپ، اتوسکوپ، آفتالموسکوپ، دیاپازون، آبسلانگ اشاره کرد.

تمامی ابزار جراحی های ارائه شده وبسایت مرکز تجهیزات پزشکی ایران از جنس استیل باکیفیت و از تولید کنندگان معتبر هستند.