ابزار جراحی پوست - مرکز تجهیزات پزشکی ایران

ابزار جراحی

سوهان ناخن

تماس بگیرید

ابزار جراحی

قیچی ناخن

تماس بگیرید

ابزار جراحی

قیچی پوست

تماس بگیرید

ابزار جراحی پوست ابزاری است که در عمل جراحی پوست مورد استفاده قرار می گیرد. از ابزارهای جراحی پوست می توان به کورت ها و پانچ ها اشاره کرد که شایان ذکر است نوع یکبار مصرف نیز تولید می شوند اما در این بخش ها به نوع دائم المصرف آن می پردازیم که از جنس استیل با کیفیت ساخته می شوند.

مرکز تجهیزات پزشکی ایران کورت پوستی یک بار مصرف و پانچ پوستی یک بار مصرف نیز برای بیشتر کردن انتخاب جراحان ارائه می کند. کورت ها برای برداشتن خال، زگیل و دیگر ضایعات پوستی و پانچ ها برای برداشتن نمونه از عمق پوست مورد استفاده قرار می گیرند.