اکارتور جراحی وسیله ای برای جدا کردن یا باز کردن شکاف ایجاد شده در عمل جراحی یا زخم جهت دستیابی به ارگان های داخل بدن می باشد.

اکارتورها بسته به نوع عمل و ناحیه ی عمل در مدل های مختلف اختراع شده است. بعضی از اکارتورها به صورت خودکار بوده و نیازی به دسته و گرفتن ندارند. مادامی که بعضی دیگر باید توسط دکتر یا پرستار برای باز نگه داشتن ناحیه مورد نظر نگه داشته شوند. اکارتورهای ارائه شده در مرکز تجهیزات پزشکی ایران از جنس استیل با کیفیت و مرغوب می باشند.