مشاهده همه 23 نتیجه

سینی و دیش ابزار جراحی صرفا جهت قرار دادن ابزار جراحی، نمونه جدا شده از بدن بیمار و یا محلی برای نگه داشتن پنبه و سایر وسایل مورد نیاز عمل استفاده می شوند. جنس تمامی این ابزارهای ارائه شده در مرکز تجهیزات پزشکی ایران از استیل باکیفیت می باشد.