ابزار جراحی

برس

تماس بگیرید

ابزار جراحی

Measuring jugs

تماس بگیرید

ابزار جراحی

Irrigators

تماس بگیرید

ابزار جراحی

Funnels

تماس بگیرید

ابزار جراحی

Bowl for dentures

تماس بگیرید

ابزار جراحی

Sputum cup

تماس بگیرید

ابزار جراحی

قاشق

تماس بگیرید

ابزار جراحی

کاپ

تماس بگیرید

ابزار جراحی

رسیور

تماس بگیرید

ابزار جراحی

گالی پات

تماس بگیرید

ابزار جراحی

دیش

تماس بگیرید

ابزار جراحی

Container

تماس بگیرید

ابزار جراحی

Jars

تماس بگیرید

ابزار جراحی

Sterillizing Boxes

تماس بگیرید

ابزار جراحی

Sterillizing Baskets

تماس بگیرید

ابزار جراحی

Sterillizing Trays

تماس بگیرید

ابزار جراحی

Safety pin BLUNT

تماس بگیرید

ابزار جراحی

پنس استریل

تماس بگیرید

سینی و دیش ابزار جراحی صرفا جهت قرار دادن ابزار جراحی، نمونه جدا شده از بدن بیمار و یا محلی برای نگه داشتن پنبه و سایر وسایل مورد نیاز عمل استفاده می شوند. جنس تمامی این ابزارهای ارائه شده در مرکز تجهیزات پزشکی ایران از استیل باکیفیت می باشد.