ابزار جراحی

چاقو والب(WALB)

تماس بگیرید

ابزار جراحی

چاقو

تماس بگیرید

چاقوهای جراحی صرفا جهت برش ناحیه خاصی در هنگام عمل جراحی طراحی شده اند. از جمله چاقوها جراحی می توان به درماتوم، ویرچو، والب، لانگِنبَک و همچنین تیغ های بیستوری اشاره کرد.

این چاقوها همگی دائم المصرف بوده و از استیل باکیفیت ساخته می شوند و فقط تیغ های بیستوری به عنوان ابزار برش یکبار مصرف به کار می روند.