دستگاه ضدعفونی و استریل - مرکز تجهیزات پزشکی ایران

دستگاه ضدعفونی و استریل

استریلایزر گلس بید

3,400,000 تومان