یکی از معضلات بویژه برای خانم ها اصلاح موهای بدن یا موی زائد می باشد که استفاده از دستگاه لیزر موی زائد باعث می شود تا بطور کلی از بین بروند.

استفاده از تیغ و ماشین های اصلاح باعث ضخیم شدن ریشه مو می شود و گاها استفاده نادرست از تیغ باعث سیاه و تیره شدن آن ناحیه می گردد.

با استفاده از دستگاه لیزر موی زائد بعد از چند جلسه درمان ریشه مو کاملا از بین رفته و این مشکل حل می شود.