ماساژور زیبایی از دستگاه های موثر در کاهش چین و چروک صورت می باشند.

ماساژ پوست باعث تحریک پوست برای تولید کلاژن می شود و کمبود کلاژن از عوامل بروز چین و چروک بر روی پوست می باشد.