اتوکلاو دندانپزشکی دستگاهی می باشد که با استفاده از بخار اشباع برای استریل کردن لوازم آزمایشگاهی و جراحی در دما و فشار بالا استفاده می شود.

اتوکلاو دندانپزشکی :

در تمامی مراکز درمانی و جراحی یکی از مهم ترین مسائل که باید به آن توجه شود عدم انتقال از بیماری به بیمار درگر می باشد.

یک مرکز درمانی قادر به فراهم آوردن ابزار و تجهیزات پزشکی برای هر شخص به طور مجزا نی باشد و می بایست از یک ست برای تمام افراد و بیماران استفاده کند.

از این بعد از هر بار استفاده از تجهیزات می بایست آنها را تحت فشار و دمای بالا استریل نمود.

برای این منظور از اتوکلاو دندانپزشکی برای استریل کردن ابزارهای دندانپزشکی استفاده می نمائیم.

دما و فشار بالای تولید شده توسط اتوکلاو تمامی ویروس ها و باکتری ها را از بین می برد.

چگونه بهترین اتوکلاو دندانپزشکی را بخریم :

فرایند عقیم سازی فرایندی است که طی آن،اورگانیسم ها و اسپور های موجود در اشیاء به طور کامل از بین می رود از این فرایند برای جلوگیری و پیشگیری عفنت استفاده می کنیم.ساده ترین و بهترین راه استیریل کردن لوازم و اشیاء در کلینیک استفاده از اتوکلاو دندانپزشکی است.مناسب ترین اتوکلاو دندانپزشکی اتوکلاو نوع B است که با ان میتوانیم ابزار ها و تجهیزات را استریل کنیم.

زمانی که صحبت از اتوکلاو دندان پزشکی می شود بایدموارد زیر را در نظر بگیریم:

ظرفیت اتوکلاو :

اتوکلاو کلاسB  در ظرفیت های 8 تا 24 لیتر تغییر می کند.که با افزایش ظرفیت ها توانایی دستگاه بیشتر می شود و می توان از ابزار های بیشتری استفاده کرد.هر چه انرژی بیشتری در فرایند عقیم سازی انجام شود قیمت آن اتوکلاو افزایش می یابد.

پس بهتر است در انتخاب خود دقت کنیم و اتوکلاوی را برای خو ددر نظر بگیریم که بتوانیم نیاز های خود را بر اساس آن تنظیم کنیم این امر به ما در خرید اتوکلاوها کمک میکند،همچنین اگر از آن استفاده روزانه می کنیم در هزینه ها صرفه جویی کنیم.در برخی موافع نیز داشتن دو اتوکلاو کوچک بهتر از داشتن یک اتوکلاو بزرگ است زیرا از این طریق میتوان از دو دستگاه برای فرایند عقیم سازی استفاده کرد.

مدت زمان چرخه استریلیزاسیون اتوکلاو دندانپزشکی :

در خرید اتوکلاو ها دقت کنید که مدت زمان فرایند عقیم سازی چه قدر است مدل هایی از این دستگاه ها وجود دارند که مدت زمان عقیم سازی در آن ها کم است و از لحاظ زمان به صرفه هستند ولی قیمت بالاتری دارند.