شنوایی سنجی نوعی عمل تشخیصی است که توسط دستگاههای شنوایی سنج انجام می شود که میزان شنوایی بیمار را می سنجد. از انواع این ابزارها می توان به دیاپازون ها، دستگاه های تمپانومتری، اودیومتری و … می باشد.

پس از معاینه و تشخیص با دستگاه های فوق توسط تکنیسین شنوایی سنج و پزشک سمعک مورد نیز برای بیمار تجویز خواهد شد.

دیاپازون میله ی فلزی است که بر اثر ضربه فرکانسی از مادون صوت تا مافوق صوت ایجاد می کنند و درجه بندی آن به ترتیب ذیل است:

128 هرتز

256 هرتز

512 هرتز

1024 هرتز

2048 هرتز

4096 هرتز

گوش یکی از حساس ترین اعضای بدن انسان است و تجهیزات ارائه شده در مرکز تجهیزات پزشکی ایران صرفا جهت استفاده پزشکان و تکنیسین های شنوایی سنجی هستند. از این رو در صورت داشتن مشکل شنوایی توصیه می شود که سریعا به پزشک متخصص مراجعه نمایید و از خود درمانی در این زمینه جدا خودداری نمایید.