آتل طبی و ساپورت طبی به دسته ای از تجهیزات پزشکی که برای حمایت از اندامها هستند گفته می شود. زندگی سالم، بدون درد فیزیکی و روحی باعث شاداب شدن زندگی هر فردی میشود. ممکن است افراد زیادی بر اثر شکستگی یا به علت بیماری های موروثی با دردهای عضلانی، مفصلی و … مواجه باشند. احتمال درد در ناحیه آرنج، دست، گردن و … به علت کار سنگین روزمره در خانه و محل کار افزایش پیدا می کند.

مشاورین مرکز تجهیزات پزشکی ایران برای جلوگیری از این دردها و یا بهبود آن ها در دوره درمان استفاده از آتل های طبی را توصیه میکنند.

انواع آتل

کفی طبی برای کسانی که گودی کف پای آن ها مناسب نیست.

گردنبند طبی برای کسانی که مشکل گردن درد یا سیاتیک دارند.

مشکلات درد و ضعف در کمر یا مشکل قوز کردن و کمردرد با استفاده از ساپورت های این نواحی بهبود پیدا می کنند.

زانوبند برای کسانی که عمل زانو داشته اند یا کسانی که در حین ورزش و پیاده روی در زانوی خود احساس درد می کنند.

آتل های اورژانسی و اندام فوقانی برای کسانی که با مشکل شکستگی دست مواجه هستند و باید دست را به بهترین شکل بدون تحرک نگه دارند.