قدم شمار چیست؟

قدم شمار یا پدومتر یک وسیله کوچک برای شمارش تعداد گام های شما در طول روز می باشد.

تعدادی از گام شمارها همچنین میزان مسافتی که پیموده اید را بر حسب کیلومتر یا مایل نشان می دهند همچنین قابلیت محاسبه میزان کالری مصرفی شما را دارد.

اهمیت استفاده از قدم شمار

-یک گام شمار میزان مسافت طی شده ی شما را اعلام می کند و بدین صورت انگیزه شما را برای طی نمودن مسافت بیشتر تشویق می کند.

-یک گام شمار شما را در رسیدن به هدف مورد نظر در هنگام پیاده روی یا دویدن کمک می کند. برای مثال شما می توانید مسافت مورد نظر خود را که هدف روزانه شماست طی نمایید.

گام شمار میتواند همواره این مسئله را برای شما یادآوری کند که شما نیاز به مسافت بیشتری برای طی نمودن دارید.

امروزه نسل جدید گام شمارها ساعت های هوشمند هستند که قادر به نشان دادن ساعت و تاریخ نیز هستند.