تشک مواج یا تشک ضد زخم بستر
فشار جراحی و نگهداری از سالمندان از مشکلات رایج در بیمارستان ها می باشد که نیاز به حضور و مراقبت های طولانی در بیمارستان دارد که خود مسئولیت سنگینی است.
جراحت برای بیماران سخت می باشد و ارزش و درمان جلوگیری از فشار جراحت قابل توجیه می باشد.
تشک مواج یا تشک ضد زخم بستر زخم بستر برای جلوگیری از ایجاد اینگونه فشارها و جلوگیری از ایجاد زخم بستر مورد استفاده قرار می گیرد.
می بایست خاطرنشان کرد که انتخاب نوع تشک مواج در درمان و جلوگیری از این گونه زخم ها بسیار مهم است که از این سو مرکز تجهیزات پزشکی ایران تشک های با قیمت مناسب و بالاترین بازده را برای مشتریان خود فراهم آورده است.

پارامترهایی که برای انتخاب یک تشک زخم بستر باید مورد بررسی قرار گیرند عبارتند از:
-کمپرسور هوای مناسب برای پر و تخلیه کردن تشک برای بهبود جریان خون در بدن بیمار
-تشک مناسب برای حفظ دما و رطوبت بدن بیمار
-برای خرید بهترین نوع تشک مواج بهتر است با کارشناسان مرکز تجهیزات پزشکی ایران تماس حاصل فرمایید تا با توجه به میزان وخامت حال بیمار بهترین نوع تشک انتخاب گردد.