ظروف استیل

بیکس

510,000 تومان5,460,000 تومان

ابزار جراحی

جای پنبه

71,000 تومان835,000 تومان

ابزار جراحی

سینی پزشکی

280,000 تومان650,000 تومان

ظروف استیل

مژر دارو

250,000 تومان560,000 تومان

ابزار جراحی

رسیور پزشکی

68,000 تومان190,000 تومان

ابزار جراحی

گالیپات

55,000 تومان100,000 تومان