اکارتور شکمی گاست(GOSSET)

اکارتور شکمی گاست(GOSSET)، سایز 63*36 میلیمتر و دهانه 150 میلیمتر

تماس بگیرید

اکارتور شکمی گاست(GOSSET)، سایز ۶۳*۳۶ میلیمتر و دهانه ۱۵۰ میلیمتر