تابوره زین اسبی

دارنده تاییدیه اداره کل تجهیزات پزشکی
انتخاب رنگ و ابعاد توسط مشتری

تماس بگیرید

  • دارای ۴ چرخ روان
  • پُشتی و نشیمن نرم
  • رنگ انتخابی
  • جابجایی آسان
  • وزن سبک
  • حداقل ارتفاع ۵۵ سانتی متر
  • حداکثر ارتفاع ۷۰ سانتی متر
  • رنگ انتخابی
  • چرخ های ترمز دار