سوزنگیر ایفرات پاسکه صاف با فک تنگستن کارباید(EUFRATE PASQUE)

سوزنگیر ایفرات پاسکه صاف با فک تنگستن کارباید(EUFRATE PASQUE)، سایز 15 و 17/5 و 20 سانتیمتر

تماس بگیرید

سوزنگیر ایفرات پاسکه صاف با فک تنگستن کارباید(EUFRATE PASQUE)، سایز ۱۵ و ۱۷/۵ و ۲۰ سانتیمتر