سوزنگیر درف با فک تنگستن کارباید(DERF)

سوزنگیر درف با فک تنگستن کارباید(DERF)، سایز 11 سانتیمتر

تماس بگیرید

سوزنگیر درف با فک تنگستن کارباید(DERF)، سایز ۱۱ سانتیمتر