سوزنگیر فرنچ آی با فک تنگستن کارباید(FRENCH EYE)

سوزنگیر فرنچ آی با فک تنگستن کارباید(FRENCH EYE)، سایز 16 و 18/5 و 20/5 و 23 سانتیمتر

تماس بگیرید

سوزنگیر فرنچ آی با فک تنگستن کارباید(FRENCH EYE)، سایز ۱۶ و ۱۸/۵ و ۲۰/۵ و ۲۳ سانتیمتر