قیچی میکرو

قیچی میکرو، سایز 14/5 و 18 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی میکرو، سایز ۱۴/۵ و ۱۸ سانتیمتر