لامپ LED دستگاه فتوتراپی

تماس بگیرید

بهترین جایگزین لامپهای فلورسنت و قابل نصب بر روی تمام دستگاه های فتوتراپی قدیمی
نیاز به بالاست و استارت ندارند، هزینه نگهداری بسیار پائین
عمر بسیار طولانی منبع نوری به نسبت لامپ های فلورسنت