چاقو برش و قطع دو لبه

چاقو برش و قطع دو لبه، سایز لبه برنده 105 میلیمتر

تماس بگیرید

چاقو برش و قطع دو لبه، سایز لبه برنده ۱۰۵ میلیمتر