بخش خدمات مشتریان یکی از بخش های حیاتی در هر تجارت است و اجرای صحیح آن باعث ترفیع بین رقبا شده و افزایش مشتریان را نیز به همراه دارد عدم وجود خدمات مناسب باعث ورود مشتریانی به سازمان خواهد شد که سود آور نیستند و برای مدت طولانی دوام نخواهند داشت.

نکته قابل توجه این جاست که بهترین فروشندگان فقط یک بار می توانند کالایی رابه یک مشتری بفروشند بعد از آن این سازمان خدمات است که باید نقش تعیین کننده خود را برای فروش مجدد و ایجاد وفاداری در مشتریان ایفا کند. این نکته دقیقاً وجه تمایز بین خدمات پس از فروش و فروش است.

رعایت بعضی نکات توسط واحد خدمات پس از فروش کمک فراوانی برای اعمال مدیریت صحیح وکارآمد در این بخش خواهد بود که در ذیل نکات مورد توجه مرکز فروش تجهیزات پزشکی ایران دربخش خدمات پس از فروش به اختصار عنوان می گردد:

اهمیت داشتن پاسخگویی صحیح به تلفن ها وپیگیری تماس های وارده

دایر نمودن بخش پاسخگویی به مشتریان با هدف پاسخگویی دقیق و صحیح با رعایت احترام برای مشتریان و پی گیری تماس های ناموفق به سازمان که توسط ثبت تماس ها برحسب تاریخ و زمان تماس درچند بخش پیگیری می گردد، باعث افزایش کمی و کیفی خدمات پس از فروش به مشتریان و تلاش جهت جلب رضایت آنان می گردد.

رسیدگی دقیق وکامل به شکیات مشتریان درسرلوحه کارمان قرار دارد

این بخش موظف است درصورت تماس مشتری ناراضی با شرکت ، دلایل نارضایتی ایشان را بررسی و درحد اقل زمان ممکن نسبت به رفع آن اقدام نماید.
سعی برای داشتن یک واحد خدمات پس از فروش ایده آل، مارا براین می دارد تا به انتقادات و پیشنهادات سازنده مشتریان خودگوش فرا دهیم.

اصل مساعدت بدون توجه به بهره فوری را درنظر داریم

تعریف کمک به مشتریان بر اساس خدمات سازمان حتی در مواردی که سود مادی در بر نداشته باشند برای واحد خدمات پس از فروش زیان آور نیست این امر در دراز مدت باعث تقویت حس وفاداری مشتریان و حتی حس تعصب نسبت به ما خواهد شد و در نهایت تبلیغات شبکه ای گسترده ای را برای ما به ارمغان خواهد آورد که این امردراین واحد به اشکال مختلف از قبیل: اعزام کارشناس فنی جهت راهنمایی و برگزاری کلاسهای آموزشی و …. صورت می پذیرد.

مرکز فروش تجهیزات پزشکی ایران کارمندان را افرادی یاری رسان و آگاه تربیت می نماید

مرکز فروش تجهیزات پزشکی ایران از کارمندان خود می خواهد که دقیقاً الگوهای اخلاقی را رعایت نموده و برخوردهای حضوری یا تلفنی را با مشتریان به بهترین وجه ممکن انجام دهند و دراین برخوردها یاری رساندن به مشتری را سرلوحه کار خود قراردهند.

مرکز فروش تجهیزات پزشکی ایران به منظور امکان یاری رساندن هرچه بیشتر به مشتریان اقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی برای کارمندان خود می نماید تا آنان بتوانند با آگاهی کامل در راه ایجاد رضایتمندی برای مشتریان خود قدم بردارند.

انجام خدمات ، مضاعف بر انتظارات مشتریان 

مشاوره، راهنمایی و کمک به مشتریان درتمام مراحل به منظور انتخاب صحیح کالا یا خدمات مورد نیاز، نیز یکی دیگر از وظایف واحد خدمات پس از فروش می باشد. خرسندیم ازاینکه هرگامی که برای مشتریان خود بر می داریم مورد توجه آن هاست و آن را به طرق گوناگون به جامعه انتقال می دهند.

استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ابزار های مدرن

سرعت و دقت درخصوص پاسخگویی و ارائه خدمات به مشتریان از جمله شاخص های بارز و و جه تمایز مرکز فروش تجهیزات پزشکی ایران با شرکتهای دیگرست. استعانت از فن آوری ریانه ای باعث تسریع پاسخگویی و ارائه خدمات می گردد، این سرعت کاهش هزینه ها و افزایش رضایتمندی مشتریان را به دنبال خواهد داشت.

یکی دیگراز اهداف این واحد ترفیع سطح اطلاعات مشتریان می باشد
مرکز فروش تجهیزات پزشکی ایران به این منظور اقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی رایگان می نماید تا از این طریق پرسنل نگهداری پروژه ها با آگاهی و شناخت کامل بویلر نسبت به بهره برداری و نگهداری آن اقدام نماید.

نحوه ارتباط با واحد خدمات پس از فروش مرکز فروش تجهیزات پزشکی ایران:

طریقه معمول ارتباط با مرکز فروش تجهیزات پزشکی ایران تماس تلفنی می باشد که پیرو آن دلیل تماس و نوع خدمات مشخص می گردد و به مشتری اعلام می گردد درخواست خود را به همراه مشخصات کامل دستگاه کتباً به دفتر خدمات مرکز فروش تجهیزات پزشکی ایران فکس نمایند تا ظرف مدت حداکثر ۷۲ ساعت پیگیری و رفع گردد. شماره تماسهای دفتر خدمات مرکز فروش تجهیزات پزشکی ایران جهت تماس در ذیل ذکر گردیده است.