مرکز تجهیزات پزشکی ایران  برای تامین کالاهای ارائه شده در وب ‌سایت، تنها با شرکت‌های معتبر و واردکنندگان رسمی و قانونی و تحت نظارت اداره کل  تجهیزات پزشکی ایران همکاری می‌کند، مشتریان می‌توانند مطمئن باشند که تمامی کالاها دارای تاییدیه سازمان تجهیزات پزشکی کشور و از مجاری قانونی وارد کشور شده‌است.

مرکز تجهیزات پزشکی کشور(MEDIRANCENTER) تمامی حقوق آن وابسته به شرکت تجهیز صنعت سبز پاسارگاد می باشد و این شرکت دارای تاییدیه از اداره کل تجهیزات پزشکی می باشد.

ثبت در اداره کل تجهیزات پزشکی به منزله این می باشد که تنها کالاهای مورد تایید این اداره کل قابل فروش در این سایت می باشد و همواره این شرکت و تمامی شرکتهای دارای تاییدیه از این اداره کل، توسط مسئولین ذیربط کنترل و بررسی می گردند.