الکتروکوتر

الکتروکوتر وسیله ای است که بوسیله برق بافت را گرم می کند.

الکتروکوتر اغلب در جراحی برای برداشتن بافت های ناخواسته یا مضر استفاده می شود. همچنین می توان از آن برای سوزاندن و بستن رگ های خونی استفاده کرد.

این امر به کاهش یا توقف خونریزی در حین جراحی یا پس از آسیب کمک می کند.

از مزیت های روش کوتر این است که یک روش بی خطر است.

یک پروب کوچک با جریان الکتریکی که از آن عبور می کند برای سوزاندن یا تخریب بافت استفاده می شود.

قبل از جراحی یک پلیت روی بدن (معمولاً ران) گذاشته می شود تا فرد را از اثرات مضر برق محافظت کند.

مقدار انرژی تحویل شده به ابزار پنست بایونت و قلم کوتر دقیقا مساوی با انرژی می باشد که به صفحه پلیت داده می شوده اما چگالی جریان بسیار متفاوت می باشد زیرا سطح مقطع سر قلم بسیار کوچک تر است نسبت به صفحه پلیت.
از انواع کوتر می توان به مدل مونوپلار و بایپلار اشاره کرد که البته امروزه اکثر دستگاه های کوتر هم بایپلار و هم مونوپلار می باشند.