پالس اکسیمتر چیست؟

پالس اکسیمتر وسیله ای است برای اندازه گیری سطح و میزان اکسیژن خون.
استفاده از پالس اکسیمتر باعث شده که بدون درد و خونریزی به میزان اکسیژن ارسالی از قلب به تمامی ارگان ها دستیابی داشته باشیم.

پالس اکسی متر دارای یک پروب می باشد که به بدن شما مانند انگشت یا گوش متصل می شود. پروب با استفاده از نور میزان اکسیژن در خون را محاسبه می کند.
بوسیله اطلاعات بدست آمده از پالس اکسیمتر می توان متوجه شد که آیا بیمار به اکسیژن اضافی نیاز دارد یا خیر.

کاربردها

 • در طول عمل جراحی یا بعد از عمل جراحی یا مراقبتهایی که در آن از آرام بخش استفاده می شود.
 • برای ارزیابی تأثیرات داروهای ریوی
 • برای بررسی فعالیت های شخص مورد نظر برای افزایش سطح فعالیت
 • برای تشخیص اینکه آیا دستگاه کمک تنفسی مانند تصفیه هوا برای شخص مورد نیاز است یا خیر.
 • برای بررسی لحظاتی که تنفس شخص بیمار در طول خواب برای مدتی موتاه متوقف می شود. به این نارسایی آپنه خواب گویند.

پالس اکسیمتر همچنین برای بررسی سلامت شخص بیمار در شرایط و موارد ذیل به کار می رود.

 • حمله قلبی
 • نارسایی قلبی
 • بیماری قلبی COPD
 • بیماری کم خونی
 • سرطان ریه
 • آسم
 • عفونت خونی