ارتوپدی و توانبخشی

ابداکشن بریس شانه

600,000 تومان

ارتوپدی و توانبخشی

آویز دست کیسه ای

290,000 تومان

ارتوپدی و توانبخشی

مچ بند آتل دار

210,000 تومان

ارتوپدی و توانبخشی

مچ بند کشی دولایه

70,000 تومان

ارتوپدی و توانبخشی

اسپلینت انگشت

تماس بگیرید